Autorent Saaremaal.Takso Saaremaal.Takso Kuressaares.

Sõiduauto

Pakume autorendiks sõiduauto Ford Mondeo

Hinnad. Autorent Saaremaal Kuressaares. www.saaremaatakso.ee

Päev: 50€ /780.- EEK
Nädal: 250.€/3912.- EEK
Kuu: 640.€/10 000.- EEK

Autorendi tingimused

  • Rendisõidukite väljastus ja tagastus toimub ainult Reinu Takso UÜ aadressil Niidu 14, Kuressaare.
  • Avatud oleme esmaspäevast reedeni kell 9.00-18.00, laupäeval ja pühapäeval toimub sõidukite väljastamine ja tagastus vastavalt rendilepingu tingimustele.
  • Kaskokindlustuse omavastutuse summa on määratletud kindlustuslepingu omavastutuse määraga.
  • Rendisumma tasumine toimub sularahas, ülekande teel või krediitkaardiga ning lisaks sellele tuleb kliendil enne rendiperioodi algust maksta tagatisraha alates 190.- EUR.
  • Ettevõtetele saadetakse enne renti ettemaksu arve ja rendisõiduki saab kätte, kui arve on laekunud.
  • Rendileping sõlmitakse kohapeal ja vajalikud dokumendid on juhiluba, pass või ID-kaart.
  • Rendisõiduk antakse rentnikule täis tangituna, tagastada tuleb sõiduk kindlasti täis paagiga, tavapesu on hinnas, juhul kui on vajadus keemilise pesu või poleerimise järgi, tuleb see kliendil hiljem eraldi tasuda!
  • Rendileandjal on õigus keelduda sõiduki rentimisest.

Rendilepingu tingimused

1. Reinu Takso UÜ rendib sõiduautosid ja väikebusse (edaspidi sõidukeid).Autorent Saaremaal.Taksoteenused Saaremaal.
2. Sõiduki kasutamise eest tasumine toimub vastavalt hinnakirjale.
3. Hinnakirjas fikseeritud tasu kehtib ka laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel
4. Hinnakirjas märgitud hinnad ei sisalda käibemaksu
5. Minimaalne sõiduki rentimise aeg on 1 ööpäev (24tundi). Sõiduki tagastamisel üle kahe tunni hiljem, rakendatakse lisapäeva tariifi.
6. Sõiduki kasutamise hinna sisse ei ole arvestatud kütuse maksumust. Sõiduk antakse rentnikule täis paagiga ja kasutaja tagastab sõiduki Reinu Takso UÜ-le samuti täis paagiga. Sõiduki tagastamisel tankimata on rentnik kohustatud tasuma 1.60.- eur iga täispaagist puuduva liitri eest.
7. Sõiduki kasutamise eest tasumine toimub sularahas, ülekande teel või krediitkaardiga.
8. Rentniku soovil toimetab Reinu Takso UÜ sõiduki rentniku poolt määratud kohta Saaremaa piires. Tööpäevadel 09.00 kuni 18.00 on sõiduki toomise ja äraviimise tasu alates 10.- eur, muul ajal 16.- eur.
9. Sõidukid on detsembrist kuni märtsini varustatud talverehvidega.
10. Rentnik võib kasutada sõidukit nii Eesti Vabariigi territooriumil, kui ka väljaspool (välja arvatud Venemaa ja SRÜ riigid).
11. Rentnik vastutab sõidukile tekitatud vigastuste ja kahjustuste eest ning hüvitab Rendileandjale tekitatud kahju täies ulatuses.
11.1. Kindlustusseltsi poolt käsitletava ja väljamakstava hüvitise korral on Rentniku vastutus piiratud vastava kindlustuslepingu omavastutuse määraga.
12. Sõidukit kasutavale isikule esitatavad nõuded:
12.1. vanus vähemalt 23 aastat;
12.2. vastava juhitunnistuse olemasolu;
12.3. vähemalt 2-aastane juhistaaz.
13.Rentnik on kohustatud:
13.1. kinni pidama kehtivatest liikluseeskirjadest ja sõiduki valmistajatehase poolt määratud instruktsioonidest;
13.2. kasutama sõidukit heaperemehelikult ning hoidma sõidukit korras;
13.3. kandma Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud vastutust liiklusõnnetuste ja muude õigusrikkumiste korral ning hüvitama sõiduki kui suurema ohuallika poolt tekitatud materiaalse kahju kolmandatele isikutele;
13.4. hüvitama Reinu Takso UÜ sõidukitele tekitatud materiaalse kahju vastavalt käesolevate tingimuste punktile 11;
13.5. tasuma sõiduki seisuaja eest kuni 30 päeva renditasu;
13.6. koe teatama kõigist sõidukiga toimunud liiklusõnnetustest või sõiduki kahjustustest ning täitma seoses sellega talle antud korraldusi;
13.7. esitama auto varguse korral Reinu Takso UÜ-le sõiduki võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse 24 tunni jooksul;
13.8. tasuma sõiduki kasutamise eest sõiduki rendilepingus kindlaks määratud viisil ja tähtajal;
14. Rentnikul on keelatud:
14.1. loovutada sõiduki juhtimisõigus teistele isikutele, v.a. isikule, kelle kohta on tehtud märge sõiduki rendilepingus;
14.2. kasutada sõidukit tasuliste teenuste osutamiseks, õppesõiduks, autospordivõistlustel;
14.3. pukseerida teist transpordivahendit;
14.4. vedada inimesi ja kaupa rohkem, kui sellele sõidukile valmistajatehase poolt lubatud;
14.5. vedada loomi ja haigeid;
14.6. autos ei suitsetata, rikkumise eest trahv 190.- eur.
15. Reinu Takso UÜ on kohustatud:
15.1. andma Rentnikule töökorras sõiduki koos vajalike dokumentidega (sõiduki reg. tunnistus, kehtiv liikluskindlustuse poliis) kokkulepitud ajal ja kohas Kuressaare piires;
15.2. liiklusõnnetuse või muu õnnetusjuhtumi korral, mis ei ole toimunud Rentniku süü tõttu, andma Rentnikule uue töökorras sõiduki või organiseerima koheselt sõiduki taastamisremonti.
16. Sõiduki tehnilise hoolduse töö teostab Reinu Takso UÜ. Rentnik tagab igapäevase kontrolli sõiduki tehnilise seisukorra üle, pöörates erilist tähelepanu rehvide seisukorrale, mootoris õli ja radiaatoris jahutusvedeliku olemasolule, sõiduki valgustusseadmetele, kontrolltulede ja rooliseadmete korrasolekule.
17. Sõiduki pikemaajalisel rentimisel või selle kasutamisel väljaspool Kuressaare ja Saare maakonda lepitakse sõiduki hooldus- ja remonditööde teostamise koht ja tingimused kokku täiendavalt rendilepingu sõlmimisel.
18. Kummalgi lepingupoolel on õigus rendileping ennetähtaegselt lõpetada, kui teine lepingupooltest ei täida talle pandud kohustusi.
19. Rendilepingu lõppemisel tagastab rentnik sõiduki Reinu Takso UÜ aadressil Niidu 14, Kuressaare. Sõidukite vastuvõtmine toimub esmaspäevast reedeni ajavahemikus 09.00-18.00
20. Juhul, kui rentnikul ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel tagastada sõidukit rendilepingu lõppemisel (rentniku haigestumine, sõiduki tehniline rike) ning ta ei informeeri sellest rendileandjat enne tagastamispäeva, on rentnik kohustatud rendilepingu lõppemise päevast alates tasuma 1,5 kordset renditasu.
21. Sõiduki rendilepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Pärnu Maakohtu Kuressaare Kohtumajas.

© Reinu Takso UÜ